PLUGprincipes

PLUG de dag [PLUG zn]; 1) community van nieuwsgierige professionals die op onverwachte gastlocaties in de stad samen werken en ontdekken. 2) stadsnomaden. 3) matchmaker: ~ combineert vragen, mensen, plekken en kwaliteiten; ~ mobiliseert en doet.

plug•ger de; m/v –s; 1) iemand uit het PLUGnetwerk. 2) ~ voelt en toont zich betrokken bij PLUG: de ~ s waren opnieuw verrast over de gastvrijheid op de PLUGlocatie…; ~ vinden elkaar digitaal en in de buurt.

plug•gen ww; 1) meedoen aan PLUG de dag. 2) door verwondering en vragen stellen tot nieuwe inzichten komen. 3) spontaan werken op ongebruikelijke locaties en de eigenaar een handje helpen.