PLUGpost #10: De functie van een vooroordeel

Vooroordeel. Voltaire omschreef het als ‘mening zonder oordeel’. Niet dat ik nu zo’n verlichtingskenner ben, maar dit is wat wikipedia mij vertelt over het fenomeen. Iedereen heeft wel wel eens last van vooroordelen. Eerder schreef ik over de clichématige beeldvorming van rotterdammers over amsterdammers en vice versa. Maar het kan ook dichterbij. De ‘allochtone’ buurvrouw over de ‘autochtone’ buurman. ‘het bedrijfsleven’ over ‘de overheid’. ‘boeren’ over ‘burgers’, ‘kunstenaars’ over ‘buurtbewoners’, ‘generatie Y’ over ‘babyboomers’. En nagenoeg altijd geldt: gefeliciteerd, het is wederzijds.

Lees verder...

PLUGpost #9: Rijk Netwerk

Veel netwerken zijn gespecialiseerd op een vakgebied. Vaak ook gerelateerd aan vakverenigingen en daar praten de vakgenoten over ‘de state of the art’ van het vak. Vaak wordt vooral ook veel verteld aan elkaar wat iedereen al lang weet en overtuigen ze de mensen die al overtuigd zijn. Een trend is juist de kruisbestuivingen opzoeken. Op allerlei platforms is te zien dat mensen juist andersoortige opzoeken om juist geïnspireerd te worden, een spiegel voorgehouden willen krijgen of juist aanvullende vakgebieden aangehaakt willen raken om verder te komen.

Lees verder...

PLUGpost #8: Forens 2.0

Daar zit ik dan. Als enige amsterdammer tussen de rotterdammers. Niet dat ik daar zelf nu zoveel waarde aan hecht, maar mijn fysieke standplaats is inmiddels een ‘running gag’ onder collega’s geworden. De rivaliteit, hoe onschuldig ook, duurt voort. Zelfs nu standplaats niet langer een belemmering is om je werk te doen. Om leuk werk te doen, daar waar en wanneer jij dat wilt.

Lees verder...

PLUGpost #7: Apps for PLUG

We leven in een kenniseconomie. Zonder informatie zijn we hulpeloze wezens aan het worden, ik althans. Ik voel me hulpeloos bij de tramhalte als de tram niet komt en ik weet niet waarom. Dat kan namelijk met de trein sinds kort wel en dat went snel. Als ik ergens heen ga waar ik nog niet eerder ben geweest en ik heb alleen een adres nodig en dan kom ik er wel. Dan gebruik ik mijn kaarten app met GPS om de snelste route te bepalen.

Lees verder...

PLUGpost #6: Doorbreek de routine in de voetbalkantine

“Woensdag werk ik op de voetbalclub”. Heerlijk is dat om te zeggen. Vooral als je dan vervolgens de reacties op hun gezichten ziet. Altijd beter dan 7.05 de wekker en om 7.11 echt opstaan. Snel brood smeren om tijd te winnen en om 8.11 de trein pakken. Daar dan vervolgens 53 minuten in zitten samen met honderden anderen in een vergelijkbare outfit die vergelijkbare memo’s en nota’s lezen om efficiënt met hun tijd om te gaan.

Lees verder...

PLUGpost #5: Bewust zijn

PLUG is te gast bij BOOT (Bureau voor Onderzoek, Onderwijs en Talentontwikkeling). BOOT is een onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam en heeft 3 vestigingen in West, aan de Witte de Withstraat; Oost aan de Javastraat en in Zuidoost aan de Bijlmerdreef. Vele studenten van verschillende studies en achtergronden werken hier mee aan de vele programma’s voor de buurt.

Lees verder...

PLUGpost #4: Flexibiliteit op z’n tijd..

Hoe flexibel ben je? Als persoon, collega, reiziger, partner? Flexibiliteit lijkt wel een noodzakelijke voorwaarde om te overleven in de 2.0 jungle waar netwerken, opdrachten, trends en hypes over elkaar heen buitelen. Nu kan ik natuurlijk allemaal prachtige parallellen trekken met overlevingsdrift en flexibiliteit zoals je deze aantreft in de natuur, maar ik ben noch bioloog, noch Steve Irwin, dus daar waag ik me niet aan.

Lees verder...

PLUGpost #3: Het verenigingsleven

Plug de Dag is sinds 1 januari een vereniging. Pardoes ben je als leuk en onbekommerd initiatief gevat in een hokje, heb je een stempel. Dat is even worstelen. Maar goed, het is officieel, Plug is een vereniging. En een vereniging kan niet zonder leden, leden die ook nog eens wat moeten toevoegen aan de vereniging. Maar hoe? Voetbalvereniging DVVA geeft wat overwegingen mee aan het bestuur en leden van Plug de Dag.

Lees verder...

PLUGpost #2: Generaties

Eens in de twee maanden heb ik een bijeenkomst van een kennisnetwerk voor jonge ruimtelijk ordenaars, Rio Nuevo. We zijn allemaal rond de dertig en bespreken actuele RO thema’s, schrijven ongevraagd advies, voeren vurig debat, zijn betrokken en hebben het vooral ook heel leuk. Afgelopen bijeenkomst ging het over wat “onze generatie” RO’ers kan toevoegen aan de zittende generatie.

Lees verder...

PLUGpost #1: PLUG is springlevend!

Kun je spontaniteit organiseren? Het is één van de vragen die PLUG de dag zich stelt.  Met het oprichten van een vereniging werden we opeens zelf met deze vraag geconfronteerd. Om  een aantal -met name financiële- zaken goed te kunnen regelen moesten ook wij een aantal afspraken vastleggen. En in zijn meest eenvoudige vorm betekende dat het oprichten van een vereniging.

Met onze gang naar de Kamer van Koophandel staat PLUG de dag op de valreep van 2010 officieel geregistreerd in de boeken. Rijp voor de archieven…  Opeens ben je een vereniging, heb je een bestuur, leden en statuten. Wat is het effect van het formaliseren van PLUG de dag? Is dat nu wat we bedoelden met ‘de routine doorbreken’? En gaat dat wel samen: spontaan organiseren en ruimte geven aan ideeën, maar gelijktijdig wel afspraken maken over praktische en inhoudelijke zaken? Of staat het haaks op hetgeen je wilt ontdekken en ontwikkelen?

We besloten onze statuten kort en eigen te laten zijn. Ze beschrijven kernachtig wie we zij, wat we doen en wat wij als PLUG de dag belangrijk vinden om te koesteren en te ontwikkelen. Niet meer en niet minder. Geen formalistisch document vol moeilijk te doorgronden juridische taal, maar een tekst die ons als bestuur, en als leden scherp moet houden op wie we zijn en wat we willen bereiken.

De eerste en wellicht belangrijkste bepaling die we hebben vastgesteld is dat PLUG de dag ‘leuk’ is. Dat wat we doen, organiseren en ontwikkelen staat of valt met de energie van de mensen. De energie die wij het afgelopen jaar van PLUG hebben gekregen is de belangrijkste drijfveer om verder te groeien en te leren.  Maar leuk alleen is niet genoeg. PLUG wil een bijdrage leveren aan de stad door professionals, plekken en problemen aan elkaar te verbinden. Daarom hebben we ons netwerk (de PLUG/ploeg) nodig. De waarde van de gecombineerde kennis, ervaring en contacten is ontzettend belangrijk om die bijdrage aan de stad ook daadwerkelijk te kunnen leveren.

Tot slot: de traditie gebiedt op de laatste dag van het jaar terug te kijken.  Ikzelf kijk terug op een ontzettend leuk jaar waarin wij als initiatiefnemers van PLUG veel enthousiaste en stimulerende reacties hebben ontvangen. Maar meer dan terug kijk ik vooruit: naar een nieuw jaar waarin we door het online en offline verbinden van enthousiaste mensen PLUG de dag nog beter op de kaart kunnen zetten. Het belooft een goed jaar te worden en ik hoop dat je erbij bent!

Jetske Roetman

En na een aantal weken relatieve radiostilte, gaan we in 2011 weer volop van start. Zo is PLUG de dag nu officieel een vereniging met een KvK-nummer en een bestuur. Iedere week publiceren we een blog over iets dat PLUG aangaat, verwondert of boeit. Ook krijg je een update van de locatie of de PLUG/puzzel waar we ons op dat moment over buigen. Hierbij hebben we jullie kennis, ideeën en energie hard nodig;  door de diversiteit en interactie van het netwerk ontstaan kansen. Hoor of zie jij in jouw omgeving kansen voor PLUG, heb jij zin om een blog te schrijven of heb jij ideeën over hoe we PLUG nog leuker kunnen maken? Laat het ons weten!

Lees verder...