Op het pleintje SpaarndammerBuren, komt iedereen bij elkaar. Er zijn ontmoetingen tussen oude bekenden, er spelen kinderen en er ontstaan nieuwe liefdes. SpaarndammerBuren is het bewonersinitiatief dat bewoners, buurtondernemers, welzijnswerk en het stadsdeel zowel online (via social media en een eigen site www.spaardammerburen.nl) als offline wil verbinden en inspireren. Wij hebben PLUG de dag in onze buurt uitgenodigd om te brainstromen over hoe we dit metaforische plein werkelijkheid kunnen laten worden.

Plug sessie 1: De grote vraag: “Hoe kan SpaarndammerBuren een community worden waarin alle 8.000 bewoners, ondernemers en lokale partners actief participeren en samenwerken om van de Spaarndammerbuurt een nog leukere buurt te maken?” Deze vraag werd in stukken behandeld: Wat zijn de doelen? Door deze vraag werden we gestimuleerd subdoelen te benoemen. Wil je echt alle 8.000 buurtbewoners betrekken? We gingen in debat over welke doelgroepen binnen de buurt als eerste zouden kunnen worden aangesproken. Welke functie vervult de website? Dat ligt natuurlijk aan de doelgroep. Zo kwamen we erachter dat onze basis (doel, doelgroep en communicatietools) nog beter omschreven moet worden.

Plug sessie 2: Trekkers en duwers. Hoe kunnen de trekkers van nu op den duur het stokje overdragen? We hebben besproken wat een trekker moet kunnen, hoe daar een omschrijving van kan ontstaan en of een stichting daarbij helpt om het erfgoed van SpaarndammerBuren zeker te stellen. Daaruit kwam de vraag wanneer de huidige trekkers eigenlijk tevreden zijn met hun inzet en uitkomsten. Er werden een paar zaken genoemd, maar deze vraagt een persoonlijk antwoord voordat we het trekkersstokje willen overdragen.

Plug sessie 3: Rondleiding door de buurt. Dit werd een lunchwandeling langs de hoogtepunten van de Amsterdamse School architectuur. Tussendoor werd er gediscussieerd over hoe SpaarndammerBuren zich beter kan profileren, wat ons uniek maakt en waarom het tot nu toe allemaal zo goed werkt in de samenwerking tussen buurtbewoners, stadsdeel en ondernemers. Daaruit kwamen onder andere de volgende aspecten die wij kunnen gebruiken om het succes meetbaar te maken:
– De persoonlijke klik tussen actieve en (nog) passieve bewoners
– De informele benaderingswijze
– De directe contacten, etc.
Ook hebben we nog gesproken over een verdienmodel waardoor SpaarndammerBuren zich op den duur gedeeltelijk zelf kan bedruipen. Door erover te praten is het bij ons gaan borrelen.

Plug sessie 4: Het buurthuis. Tijdens de laatste PLUG-sessie gaf SpaarndammerBuren het podium aan samenwerkingspartner ABC Alliantie West. De vragen van deze sessie gingen over de ontwikkeling van het Buurtcentrum naar een Multifunctionele Buurtaccommodatie: Het buurthuis 3.0 waarin een sterk eigenaarschap door de buurtbewoners wordt gevoeld. Er werd gesproken over de huidige gebruikers en demografische veranderingen in de wijk die zorgen voor nieuwe bewonersgroepen met eigen wensen. Over hoe je deze nieuwkomers kunt betrekken en activeren en welke activiteiten en diensten je dan moet ontwikkelen als buurtcentrum. Om een gevoel van eigenaarschap onder buurtbewoners te creëren, werd ook gediscussieerd over waardebepaling en wederkerigheid. Dat SpaarndammerBuren een belangrijke rol kan vervullen in de transitie naar welzijn nieuwe stijl is voor ABC Alliantie West evident.

Concluderend kunnen we zeggen dat we veel geleerd hebben van de sessies met PLUG de dag. Onze initiële vraag was erg breed en juist door het opsplitsen van die vraag, zijn we erachter gekomen welke subvragen meer aandacht nodig hebben. En niet alleen dat, we kunnen nu ook onze prioriteiten beter stellen. En het mooiste is, we zijn alleen maar actiever geworden en hebben in korte tijd veel meer betrokken buurtbewoners kunnen bereiken.

Hartelijk dank pluggers!
Jane Poerwoatmodjo, Judith Kleefman, Ronnie Kroes, Cor Koeleman (ABC Alliantie West), Fenneke van der Deijl