Rolling Stone bezocht op 6 maart PLUG de dag, een bijzonder netwerk opgezet door drie jonge, enthousiaste vrouwen. Iedere woensdag op een bijzondere plek in Amsterdam pluggen zij letterlijk met hun laptop in. Ze werken samen, ontdekken en buigen zich over een vraag van lokale initiatieven. Dit keer hebben zij zelf vragen. Namelijk wat is de definitie van succes in een netwerk en hoe kan je PLUG de dag ook in andere steden laten groeien, zonder daarbij het concept uit het oog te verliezen? PLUG zou PLUG niet zijn als ze er ook deze keer geen bijzondere locatie voor hadden uitgekozen. Midden in het bruisende centrum van De Baarsjes in Amsterdam sta ik op woensdagmiddag voor een imposant gebouw in Amsterdamse School stijl.

Voor we starten geeft Anita Groenink, oprichtster van het buurtnetwerk Geef om de Jan Eef, eerst een rondleiding door het voormalige schoolgebouw De Wissel. Bevlogen vertelt ze over de plannen die buurtbewoners hebben om van de school het centrum van ‘mid-west’ te maken: een plek voor bedrijvigheid en verbinding. De centrale gymzaal wordt dé plek voor ontmoeting. PLUG trapt af.

Sensemaking
Bij het voorstelrondje wordt me al snel duidelijk dat PLUG de dag een divers netwerk is: van antropoloog tot landschapsarchitect en van communitybuilder tot ontwikkelingssamenwerker. Maar allemaal hebben ze verbinden en maatschappelijke verandering als drive. Ronald van Warmerdam, die ook zelf PLUG heeft ingeschakeld, schetst vanuit zijn eigen ervaring dat dit ook precies is waar PLUG over gaat: over grenzen denken, elkaar iets gunnen, waarde creëren en nieuwe manieren bedenken. Het gaat om ‘sensemaking’, de reden waarom je elke dag uit bed komt.

De stad als werkkamer
PLUG initiatiefnemer Martine de Jong vertelt over het ontstaan 2,5 jaar geleden: ‘Er zijn zoveel mogelijkheden om elkaar tegen te komen en toch loop je elkaar soms mis. Waarom niet een consultant in residence?’ En zo is het idee geboren om vier woensdagen op één locatie met een wisselende groep pluggers te werken en tijdens de lunch te brainstormen over de vraag die op de plek leeft. Het op de plek ‘zijn’ is belangrijk om te ontdekken hoe de plek leeft. En dit gebeurt soms letterlijk aan de keukentafel. Het logo van PLUG refereert dan ook aan het ruitjestafelkleed: ouderwetse waarden een nieuwe lading geven. De onderlinge kruisbestuiving en de maatschappelijke betekenis voor de stad (en de aanwezigheid van WiFi!) zijn essentieel.

U vraagt, wij pluggen
Geprikkeld door de voordracht van de blogs van pluggers Evert Wolters en Hans Pleysier gaan we in twee groepen zelf als pluggers aan de slag. Bij het voorstelrondje gaf iedereen al zijn succesfactor van een netwerk. Woorden als passie, delen van vreugde en smart, mensen, verbinden, communicatie en zelfkritiek vlogen over de tafel. De pluggroep komt tot de conclusie dat vinden wat je niet zoekt de waarde van een succesvol netwerk is. Maar waarom moet je dit succes aantonen? Moet je doelen stellen waar je op afgerekend kan worden? Het gaat er om wat jou en je achterban voldoening geeft, om maatschappelijk rendement. Dat is niet altijd meetbaar.

Mijn groep buigt zich over de vraag hoe om te gaan met pluggen, dat ooit is ontstaan omdat het gewoon leuk is maar nu ook interesse krijgt vanuit andere steden. Is het dan nog wel PLUG de dag? En hoe geef je dat dan vorm? We komen tot de conclusie dat je de kernwaarden van PLUG de dag in stand moet houden. Laat de rest los, geef anderen een kijkje in jullie keuken, blijf delen en samenwerken om van elkaar te leren. Powered by PLUG de dag, Carpe diem! En zo sluiten we deze inspirerende dag af in het buurtcafé om de hoek.

Rolling Stone is een initiatief van Kracht in Nederland en geeft een kijkje in de keuken van lokale sociaal-maatschappelijke netwerken.

Deze blog is geschreven door Daniëlle Sauren als blogger voor de wereld van morgen en te vinden op: http://voordewereldvanmorgen.nl