charlotte dematons

In november en december is er in Haarlem voor het eerst geplugd bij de Provincie Noord-Holland. Het was een feestje. Net als bij een ‘echt’ feestje hoopte ik dat er mensen zouden komen en dat het geanimeerd zou zijn. Na afloop bleek het leuk en waren er goede gesprekken en waren mensen blijven hangen tot in de late uurtjes. Zo hoort een feestje te zijn.

In de zomer kreeg ik een nieuw interne opdracht als kwartiermaker met de vraag te onderzoeken of de provincie moet opteren voor het opzetten van een programma dat zich richt op het verbeteren van de leefbaarheid en vitaliteit in de provincie. Een open opdracht over grote begrippen en de vrije hand om dit uit te voeren: ik dacht meteen aan PLUG. Ik kende PLUG als begrip via twee verschillende vrienden en dit was de kans om het zelf te gaan doen. Via-via en na een bericht op de site van PLUG de dag kwam ik in contact met Eelke, Jetske en Maaike die al contact had met PLUG vanwege haar wens om PLUG in Haarlem op te zetten. De samenwerking was soepel, efficiënt en gezellig en de afspraken waren snel gemaakt: pluggen in Haarlem en bij Noord-Holland was een feit.

Met het team waar we inmiddels mee werken en een andere collega dachten we na over hetgeen we uit de PLUG sessies wilden halen en welke vragen we centraal wilden stellen. Na iedere sessie hebben we die vraag wat bijgesteld. In de afgelopen weken vormde zich in onze gedachten een lijn voor een advies aan ons managementteam waar ons onderzoek in moet resulteren. Het heeft onze verwachting overtroffen dat we in zo’n korte tijd – mede dankzij PLUG – zover onze gedachten konden vormen. Hoe dan ook erg inspirerend om een vraagstuk vanuit verschillende expertises en observaties aan te vliegen met Pluggers die niet gehinderd zijn door de taal en gewoonten en cultuur binnen het ambtelijk apparaat.

Leuke bijvangst was dat je weer eens met andere ogen naar je eigen organisatie kijkt en nadenkt over alles dat zo normaal lijkt en hoe het eigenlijk gaat: de ontvangstprocedure, de gesprekken, onze faciliteiten, onze eigen manier van doen. Een observatie van een plugger over de gang van zaken in eigen huis zet net zo goed aan het denken als de lunchgesprekken over de inhoud van de vraag.

Iedereen die er was en heeft meegewerkt heel hartelijk bedankt! Wij komen graag pluggen bij de volgende locatie in Haarlem!

Gertie Dijksterhuis
Quirijn Huiskes
Suzanne van den Noort