Initiatieven van onderop nemen de stad over. In alle stadsdelen tot ver daarbuiten poppen allerhande buurtinitiatieven, wijkgemeenschappen bewonerscommunities op. Samen helpen ze de straat, de buurt, de stad gezelliger, leefbaarder, veiliger te worden. Wat een rijkdom.

Of toch niet? Want zie je door de bomen het bos nog wel? En hoe zien al die initiatieven elkaar eigenlijk: als onderdeel van een sterk stedelijk netwerk, met ideeën voor de stad van morgen, of als potentiële concurrenten in de tomeloze ambitie om te helpen?

Interessante vragen waar we mee aan de slag gaan nu we zijn neergestreken in de prachtige huiskamer van PopUpKantoren, een van de projecten van Jan Eef. De winkelstraatvereniging zet zich in om de Jan Evertsenstraat veilig, leefbaar en ondernemend te maken en te houden.

In korte tijd werd Jan Eef een gevestigde naam in de Baarsjes, maar er is meer in de buurt. Zo vind je twee straten verder de wijkcoöperatie MidWest en binnen in de PopUpkantoren heeft sinds kort ook de PopUpKerk haar huiskamer gevonden. Iedere zondag brengt Rikko Voorberg hier gelovigen en anders-gelovigen bijeen.

Ook Rikko wil een community creëren die verbonden is met elkaar en met de buurt. Geïnspireerd op PLUG -waarbij stadsnomaden werken op plekken die wel een beetje denkkracht kunnen gebruiken – wil Rikko een concept introduceren waarbij werken op de plek en helpen in de buurt rond het Mercatorplein vorm krijgt.

Sámen met Jan Eef en PLUG de Dag.

Drie communities met een missie: helpen. Kan dat? Of is er sprake van misplaatst altruïsme en leidt dit uiteindelijk tot concurrentie van goede intenties? En strandt het in botsende bedoelingen?

Toch geloof ik er wel in. Ik merk dat initiatieven elkaar opzoeken om kennis en ervaring te delen. Juist omdat veel van dit soort initiatieven draaien op basis van bijna niets, behalve veel kennis, ideeën en vooral de inzet van mensen is die verbinding van het netwerk hard nodig. Want er zijn lessen te leren: een nieuwe taal te definiëren, nieuwe verdienmodellen te ontwerpen, nieuwe samenwerkingsvormen te ontwikkelen. Met deze uitdagingen in onze achterzak trekt PLUG dit jaar opnieuw op onderzoek uit in de stad.

Jetske Roetman