De afgelopen vier weken heeft het Nieuwe Werken bij Waternet een nieuw kleurtje gekregen; van buiten afkomstige flexwerkers werkten vier woensdagen op rij op de 9e verdieping. Niet alleen genoten zij van het fantastische uitzicht waar ze fijn konden werken, ze brachten hun kennis en kunde in om een vraag van Waternet te beantwoorden. In vier lunchsessies werd door het WATERgraafsmeer netwerk de centrale vraag naar voren gebracht: “Hoe kan Waternet zich effectief verbinden met bottom-up initiatieven in de stad?”

In de dialoog die volgde werden enkele voorbeelden uit het WATERgraafsmeer netwerk ingebracht, zoals het project Schoon Schip in Amsterdam Noord, waar door burgers het initiatief wordt genomen om een zelfvoorzienende gemeenschap te realiseren. Daarnaast zijn er nog veel meer energieke Amsterdamse projecten. Deze initiatieven kunnen goed aansluiten bij de vragen rond onderzoek en innovatie van Waternet op het gebied van bijvoorbeeld energie en grondstof terugwinning uit water. Maar hoe zie je wat er ‘buiten bruist’? Hoe kun je als Waternetters je daar (effectief) mee verbinden – soms buiten je kerntaak om? En wat heb je er zelf aan? Hoe kan je met je verbondenheid iets brengen én halen bij het initiatief?

In de laatste en afsluitende sessie zijn de Pluggers concreet aan het brainstormen geslagen over een startbijeenkomst ‘Bruisend Water(net)!’. In gezamenlijkheid zijn de randvoorwaarden en kaders geschept voor een bijeenkomst waarin Energieke Waternetters worden uitgenodigd om ervaringen te delen en leren om bruggen naar de buitenwereld te slaan. Voor het WATERgraafsmeer netwerk een leuk concept om actief mee aan de slag te gaan. Hiermee kan een proces in gang gezet worden om meer en effectievere bruisende verbindingen met de buitenwereld tot stand te brengen. PLUG de dag, bedankt voor de frisse energie en de blik van buiten!

Sanderine van Odijk, Waternet. Kijk voor meer informatie op http://www.watergraafsmeer.org/profielen/waternet