Eigenlijk was de onderneming in crisis, maar we verpakten het als een gezellige sessie. Voor de gelegenheid was er een zaaltje gehuurd in een belendend pand. We moesten namelijk even weg uit de dagelijkse sleur. Dat zou de creativiteit goed doen.

Van de secretaresses tot de directeur, iedereen was er. Er waren zelfs koeken bij de koffie. Niks zou een goed idee nog in de weg kunnen staan. De directeur vertelde, in omfloerste taal, dat we te weinig van ons product verkochten en dat nieuwe ideeën nu toch wel dringend gewenst waren. Hij gaf zelf al een paar voorbeelden waaraan we konden denken.

Op geeltjes schreven we onze ideeën en de directeur en zijn secretaresse clusterden deze. Veel ideeën bleken min of meer over hetzelfde te gaan. De enkele niet categoriseerbare ideeën belandden aan de rand van het bord. Uiteindelijk ontstonden er drie wolken van ideeën. Midden in die wolk stonden trouwens de ideeën van de directeur, maar dat was vast toeval.

Die wolken zijn we vervolgens uit gaan werken. Iedereen kreeg een taakje en een paar maanden later zou de balans opgemaakt worden. Ik heb er nooit meer wat van gehoord. Wel werd er kort daarop een nieuwe organisatiestructuur aangekondigd. Ik heb de vijf blaadjes die op de rand van het bord zaten bewaard. Het zijn idiote, radicale en op het eerste oog onhaalbare voorstellen. Ik heb me altijd afgevraagd wat er zou zijn gebeurd als we die serieus hadden uitgewerkt.

Vernieuwing vindt zelden plaats in het centrum van onze organisaties en werkprocessen. Het midden is waar je optimaliseert en koestert dat wat goed is of tenminste een werkbaar compromis vormt. PLUG zet mensen met totaal verschillende achtergronden aan één tafel. Het gesprek gaat over reële vraagstukken waar dringend een vernieuwend inzicht gewenst is. Door werelden met elkaar te verbinden wordt innovatie mogelijk. De rationaliteit van en ervaringen uit een andere praktijk verwarren, verwonderen en inspireren. Een PLUG sessie haalt ons uit het midden van ons dagelijks handelen. En aan het einde zit er doorgaans een aantal geeltjes op de rand van het bord.

André Schaminée