Kun je spontaniteit organiseren? Het is één van de vragen die PLUG de dag zich stelt.  Met het oprichten van een vereniging werden we opeens zelf met deze vraag geconfronteerd. Om  een aantal -met name financiële- zaken goed te kunnen regelen moesten ook wij een aantal afspraken vastleggen. En in zijn meest eenvoudige vorm betekende dat het oprichten van een vereniging.

Met onze gang naar de Kamer van Koophandel staat PLUG de dag op de valreep van 2010 officieel geregistreerd in de boeken. Rijp voor de archieven…  Opeens ben je een vereniging, heb je een bestuur, leden en statuten. Wat is het effect van het formaliseren van PLUG de dag? Is dat nu wat we bedoelden met ‘de routine doorbreken’? En gaat dat wel samen: spontaan organiseren en ruimte geven aan ideeën, maar gelijktijdig wel afspraken maken over praktische en inhoudelijke zaken? Of staat het haaks op hetgeen je wilt ontdekken en ontwikkelen?

We besloten onze statuten kort en eigen te laten zijn. Ze beschrijven kernachtig wie we zij, wat we doen en wat wij als PLUG de dag belangrijk vinden om te koesteren en te ontwikkelen. Niet meer en niet minder. Geen formalistisch document vol moeilijk te doorgronden juridische taal, maar een tekst die ons als bestuur, en als leden scherp moet houden op wie we zijn en wat we willen bereiken.

De eerste en wellicht belangrijkste bepaling die we hebben vastgesteld is dat PLUG de dag ‘leuk’ is. Dat wat we doen, organiseren en ontwikkelen staat of valt met de energie van de mensen. De energie die wij het afgelopen jaar van PLUG hebben gekregen is de belangrijkste drijfveer om verder te groeien en te leren.  Maar leuk alleen is niet genoeg. PLUG wil een bijdrage leveren aan de stad door professionals, plekken en problemen aan elkaar te verbinden. Daarom hebben we ons netwerk (de PLUG/ploeg) nodig. De waarde van de gecombineerde kennis, ervaring en contacten is ontzettend belangrijk om die bijdrage aan de stad ook daadwerkelijk te kunnen leveren.

Tot slot: de traditie gebiedt op de laatste dag van het jaar terug te kijken.  Ikzelf kijk terug op een ontzettend leuk jaar waarin wij als initiatiefnemers van PLUG veel enthousiaste en stimulerende reacties hebben ontvangen. Maar meer dan terug kijk ik vooruit: naar een nieuw jaar waarin we door het online en offline verbinden van enthousiaste mensen PLUG de dag nog beter op de kaart kunnen zetten. Het belooft een goed jaar te worden en ik hoop dat je erbij bent!

Jetske Roetman

En na een aantal weken relatieve radiostilte, gaan we in 2011 weer volop van start. Zo is PLUG de dag nu officieel een vereniging met een KvK-nummer en een bestuur. Iedere week publiceren we een blog over iets dat PLUG aangaat, verwondert of boeit. Ook krijg je een update van de locatie of de PLUG/puzzel waar we ons op dat moment over buigen. Hierbij hebben we jullie kennis, ideeën en energie hard nodig;  door de diversiteit en interactie van het netwerk ontstaan kansen. Hoor of zie jij in jouw omgeving kansen voor PLUG, heb jij zin om een blog te schrijven of heb jij ideeën over hoe we PLUG nog leuker kunnen maken? Laat het ons weten!