Steeds meer taken worden uitgevoerd op lokaal niveau. Gemeenten worden daardoor steeds belangrijker. Daarmee neemt het belang van goed lokaal bestuur toe. Maar hoe ziet dat bestuur er dan in de praktijk uit? We hadden de dames en heren van Plug de Dag uitgenodigd om hierover samen met ons van gedachten te wisselen. Locatie: het Amsterdamse stadhuis.

De samenleving verandert heel snel. De politiek heeft vaak weinig tijd om te handelen en loopt geregeld achter de feiten aan. Burgers zijn mondiger geworden en hebben veel uiteenlopende eisen. En dan veranderen we in Amsterdam ook nog eens het bestuurlijke stelsel. Misschien een enorme kans om het anders én beter te doen. Maar waar begin je dan? Door te kijken naar goede voorbeelden in de stad. De buurt-thermometer en buurtbegroting van Oost laten bijvoorbeeld zien hoe het anders kan. Voorkom dat formele procedures de overhand krijgen. Trek er als leden van de bestuurscommissie op uit en haak aan bij innovatieve netwerken in de stad. Op die manier kan de PvdA zich op lokaal niveau effectief profileren.

Het bezoek van Plug de Dag heeft ons veel gebracht. Juist door open met elkaar te spreken over de uitdagingen werden we ons bewust van de nieuwe situatie. We gaan hier intern verder over spreken en nemen initiatieven om de bestuurscommissie goed te laten werken. Daarnaast waren de samenkomsten buitengewoon gezellig.

Alexander Versteeg
PvdA Amsterdam Centrum