Ik heb mijn agenda er eens op nageslagen en gemiddeld eens in de twee maanden schuif ik aan bij PLUG de dag. Dit jaar was ik in de Cultuurfabriek, bij het Van Eesterenmuseum, het COC, Cybersoek en De Diaconie. Bijzondere, inspirerende plekken (en bovendien in mijn stad) waar ik anders waarschijnlijk niet zou komen. Wat me opviel was dat er iedere keer andere pluggers waren, op de vaste kern van Jetske, Martine en Femke na. Mooi, zoveel variatie en wat fijn dat zoveel mensen zich welkom voelen. En erg prettig dat het zo vrijblijvend is.

Afgelopen week stond tijdens de lunch in de Cultuurfabriek PLUG zelf centraal. Want PLUG kost tijd en energie. Er moeten locaties worden gezocht, probleemeigenaren worden gevonden, afspraken worden gemaakt en er moeten elke week mensen zijn om daadwerkelijk te pluggen. Dat laatste blijkt soms lastig, vertellen Femke en Martine. De ene week zijn er vijftien mensen, de volgende keer maar vijf. En het ligt niet aan het weer of de afstand tot een locatie. In Zuidoost liep ‘t storm.

De initiatiefnemers denken voortdurend na over het vernieuwen en verbeteren van het concept PLUG. Over manieren om mensen meer aan PLUG te binden, door hen aandeelhouder, ‘vriend van PLUG’ of lid van de PLUGPool te maken. Goede ideeën wat mij betreft, maar het succes van PLUG blijft afhankelijk van het aantal mensen dat op woensdag verschijnt.

Mijn oproep aan jullie: kom wat vaker en dag(deelt)je Pluggen. Stap over de kleine praktische bezwaren heen, zet PLUG standaard één keer per maand in je agenda en bezoek af en toe de website zodat je weet waarheen PLUG zich verplaatst. Zo houden we PLUG in stand en houd ik een plek om af en toe inspiratie op te doen.

Marjoke Hoeve