Plug de Dag is sinds 1 januari een vereniging. Pardoes ben je als leuk en onbekommerd initiatief gevat in een hokje, heb je een stempel. Dat is even worstelen. Maar goed, het is officieel, Plug is een vereniging. En een vereniging kan niet zonder leden, leden die ook nog eens wat moeten toevoegen aan de vereniging. Maar hoe? Voetbalvereniging DVVA geeft wat overwegingen mee aan het bestuur en leden van Plug de Dag.

DVVA is een Amsterdamse voetbalvereniging met een ledenbestand waarin louter studenten en jonge werkenden voorkomen. Voetballen op niveau als je wilt, recreatief als je niet zo goed bent, de gezelligheid altijd centraal. Iedereen komt vanuit het hele land naar Amsterdam, en vanuit de hele stad verzamelen de jongens en meisjes met een geelzwart DVVA hart zich in Watergraafsmeer op het schitterende Sportpark Drieburg. Maar binding met de buurt? Bepaald niet.

DVVA heeft geen jeugdafdeling waardoor er geen ouders uit de buurt mee willen helpen in het verenigingsleven. Ook is het voor de lokale slager of bakker niet interessant in DVVA te investeren omdat hij ook wel weet dat het geen donder oplevert. Maar hoe kan DVVA zichzelf zo profileren dat het voor bedrijven interessant wordt in de club te gaan investeren? Daarbij vooral gebruik makend van de leden.

Dat is de centrale vraag van het bestuur van DVVA mee worstelt. Ruim een jaar geleden trad het nieuwe bestuur aan, het oudste lid de 35 nog niet gepasseerd. Dat is weer eens wat anders in de grijze, sigarenrokende voetbalwereld. Qua organisatie begint de club op orde te raken. Naast de ontmoeting in het clubhuis, heeft DVVA zich virtueel sterk geprofileerd de afgelopen tijd. Om leden enthousiast te krijgen de handen uit de mouwen te steken is de online gemeenschap net zo belangrijk als de offline gemeenschap.

Voor een voetbalvereniging is het helder wat de club de leden te bieden heeft: VOETBAL. Dat doen ze graag en hebben daar contributie voor over. In ruil daarvoor wordt er door vrijwilligers gezorgd dat alles draaiende blijft. Plug heeft deze kernactiviteit nog niet gevonden. Is het werken op lokatie of het oplossen van maatschappelijke vraagstukken? Of beide? Wat krijgen de leden? Nieuwe idee├źn en een netwerk? Het is een beetje omgekeerde wereld. Je hebt een vereniging en je gaat vervolgens bedenken wat je er precies mee gaat doen. Zaak voor Plug is het voetbal te vinden. Wat bindt Plug?

De afgelopen twee woensdagen heeft DVVA Plug de Dag in het clubhuis uitgenodigd. Naast pils drinken gaat werken ook bijzonder goed in een voetbalkantine. Druk was het niet, leerzaam wel om de ervaringen vanuit het bestuur te delen met buitenstaanders. De komende twee woensdagen willen we dat nog meer doen. En dan vooral gericht op bovenstaande vraagstuk. Denk jij met ons mee?

Viktor Bos