PLUG de dag is een netwerk van nieuwsgierige professionals die op onverwachte plekken samenwerken. Als werkende stadsnomaden trekken we door de stad en brengen mensen, vragen en plekken met elkaar in contact. Want de stad is je werkkamer en het werken met stadsgenoten verbindt en inspireert.

Steuntje in de rug

De stad wemelt van de goede initiatieven en betrokken bewoners. PLUG de dag geeft hen graag een steuntje in de rug. Iedere woensdag werken professionals uit alle windstreken op een verrassende plek in de stad aan hun eigen opdrachten. Tijdens de lunch buigen de pluggers zich vier woensdagen lang over de vraag van de locatie waar PLUG te gast is. De locaties zijn uiteenlopend, maar altijd gekoppeld aan een maatschappelijke vraag.

Duurzame bijdrage

‘PLUGgen’ is inmiddels een begrip geworden en bijna 40 bijzondere stadsinitiatieven zijn bezocht en geholpen. Zo werkte PLUG bij diverse buurthuizen, musea, opleidingen en sportverenigingen, maar bijvoorbeeld ook bij jonge ondernemers en de Daklozenkrant. Om hun missie weer scherp te krijgen, om nieuwe sponsors te vinden, om de kruisbestuiving te versterken of om de vrijwilligers te ondersteunen. De gastvrijheid van de stad is groot en de vraag aan PLUG om te helpen, ook. Door de ontmoeting tussen de verschillende gebruikers van de stad te organiseren, levert PLUG een duurzame bijdrage aan de stad.